Page 7 - Magazin Rom 6
P. 7
IKA

Mange sine odova WOW! Ljeljum
pohari, pohari te bašalav. Osetingjum deka
sine man sar jekh fuzia e instrumentea,
zajedno samči te ova. Tegani počmingjum hari hem
te giljavav, a sa palo odova na dalje tano historia...

Pop muzika vs. talava?

- Me šaj te vakerav javno deka baš o talava
normalno đangjola pe kaj o Đemailji hem o
Erđani tane... ka phenav agjar: original coca-cola!
Amen ki pop muzika javer diso kereja, pogotovo miklji
muzika hem moklo mišljenje tano javer. Ama, me
respektirinava o talava žanri. O talava stili anela
o ambienti ko bijava.

Save plania isi tut akalje beršese?
- Akalje beršeske isi man ko plani e Bernateja paljem
ke kera “greatest hits“, o nastavko taro spleti. Ama,
na vakerava ništa pobuter. Ka ačhava akava te ovel
sar jekh iznenađenje!

Savi poruka bičhaleja e ternenđe?

- I poruka mandar tani te mangen pe!
A, okola so nane ženime te arakhen peklje daja
hem dade, peklje phraljen hem phenjen.

sead.serifi@magazinrom.com

7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12