Page 7 - Magazin Rom 5
P. 7
AKCIA

mirsad Šerifi - mišo

O Mirsad Šerifi – Mišo isi olje 22 berš hem bešela ki Kostolac,
ki Srbia. Ov đelo hine ki elektro-tehničko gimnazia Nikola Tesla
ki Kostolac, a akana nastavini peklje studie ko elektro-tehničko
fakulteti ki Beograd. Oljesoro najbaro interes tano tehnologia,
a šaj te arakhi hari vakti te šužačeri peklje vorda hem peklje
amaljencar te čheljel basket. O Mišo tano ki redakcia kotar
Magazin Rom andi početka hem đi akana ko svako broj hine olje
najhari jekh artikli.

dennis amet demirovic - pipi

O Dennis tano amaro najnevo člani ki redakcia. Ov bešela ki
Falun, ama isi olje čefi sarine te đanen so tano ov jekh Zemunsko
čhavo. O Dennis čerela buti sar medicinsko pedagog ki Falun
komuna. Ov bare glasoja vačeri so na čerela nisavi nacionalno
ja versko diferencia maškaro manuša hem odoljese ked isi olje
šansa te pomošini đikas, ov pomožini sa vileja.

emran murina

O Emran Murina tano amaro kosmopoliti. Ov bijandilo ki Srbia,
ekvaš poklo đivdipe bešlja hine ki Germania, a avdije bešela ki
Švedska. O Emrani isi olje 26 berš, ženimo tano hem isi olje trin
čhave. Ov čerela buti sar sikavno ki Romani čhib ki Flen komuna.
O Emrani studirini ko Univerziteti ki Uppsala hem aktivno pisini
artiklia ko Magazin Rom. Ked isi olje vakti čheljela fudbal peklje
amaljencar. Ama, oljesoro najbaro čefi tano ked bešela čhere te
čheljel peklje čhavencar. O čhave tane oljesoro barvalipe.

sead.serifi@magazinrom.com 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12