Page 6 - Magazin Rom 5
P. 6
Jekh berš but sigate nakhlja. Baro čefi,
potenciali, đandipe, energia, patriotizmi,
sloga hem but pare kotar amari đepa,
čerđa akava projekti te ovel baro suksesi.
Odoljese ko akava artikli ka prezentirina
e manušen kola so čerđe o Magazin Rom te
ovel čačipe. Akala 6 Roma bešena ki redakcia!

Sead Šerifi - Sejo

O Sejo tano bijando te ovel Romano aktivisti! Pana sar
čhavoro hine ki Srbia probinđa te del inspiracia hem
motivacia pese hem peklje amaljenđe te čeren “diso baro“
ko đivdipe. Avdije o Sejo odija inspiracia hem motivacia
mangela te del e tiknenđe ki Švedska. Ov čerela buti sar sikavno
ki Romani čhib hem studirini lingvistika. O Sejo pisinđa “Romani
Arli Alfabeta“ hem glavno redaktori tano ko “Magazin Rom“.

ilija rajkovic - icko

O Ilija Rajkovic – Icko sar 15 beršengoro čhavo alo ki Švedska.
Kotar prvo dive, oljesoro cilji hine te ovel jekh delo kotar akija
phuv. Dinđa zori ki škola, mučisalo e čhibjaja hem ko krajo uspinđa.
O Icko avdije čerela buti ki policia hem bešela ki referensgrupa
kotar ”Romani strategia” koja tani jekh delo kotar Švedsko vlada.
E Ickosoro najbaro suno tano sa amen o Roma jekh dive te ova
edukuime hem respektirime manuša ko celo sveto.

brima gudinci

I Brima Gudinci tani panđčhajengiri daj. I Brima avdije čerela
buti sar sikavni ki Romani čhib ki Helsingborg komuna kuri hem
bešela peklje romeja. Pana ked bešlja hine ki Birojca, olakoro
dad hine olje čefi oj te ovel sikavni hem te pomožini e Romane
čhavoren. Avdije tano odova čačipe! Zalo odova oj tumačini
hem đala ki specializacia te šaj te pomožini e Romen pobuter.
I Brima phenela so hem amen o Roma šaj sa te resa hem te ova sa
so mangaja, samo ako isi amen baro čefi.

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11