Page 5 - MagazinRom1/Decembar2015
P. 5
I N T E G R AT I O N

Som man bäddar, får man ligga

Vi romer har stora möjligheter till utveckling i det här landet, särskilt vi som är från forna Jugoslavien.
Varför anser jag att vi har större möjligheter än t.ex. romer från Finland eller Rumänien?

Finska romer bär sin traditionella Vad jag vill framföra med mitt inlägg Vi måste föregå med ett gott exempel
beklädnad och på så sätt visar att man är att vi som nation måste vara stolta för våra barn, för att våra barn har
bevarar sin tradition och kultur, som och måste anstränga oss mer. Våra en stark önskan att ha en idol som
tyvärr inte är kompatibel med det barn måste ha förebilder, sina far- är rom. Vi har många framgångsrika
svenska samhället. På det sättet har bröder, mostrar och de som är i barn- sångare, musiker, men ska alla våra
de svårt att smälta in. Genom att bära ens närhet. Vi har alla möjligheter i barn bara jobba med musik och/
sina traditionella kläder upplever de det här underbara landet, varför inte eller bli musiker och sångare? Jag
tyvärr att de diskrimineras oftare än vara framgångsrika, varför inte åstad- upplever att dagens ungdomsgener-
vi romer som inte har någon vardaglig komma till upplevelsen av en stolt na- ation är mycket framgångsrika i sko-
traditionell klädesplagg. tion med många framgångsrika före- lan och har som mål att ta studenten.
bilder? Jag vet att vi är en stolt nation, Detta borde vara alla föräldrars mål
att vi är stolta över de högtider vi fi- och önskan, att deras barn slutför
rar, våra bröllopsfester och självklart sin utbildning med gott resultat och
tar studenten. För att lyckas i dagens
vi måste fortsätta samhälle krävs det att man minst har
vara det, samti- avslutat gymnasial utbildning. Utan
digt som vi måste utbildning riskerar vi att isolera oss
se till att anpassa själva från samhället och försätta oss
oss till det svenska själva i en ”bubbla”.
samhället.

Det finns ett an- Min dröm och min stora önskan är
tal organisationer att fler ungdomar ska gå klart skolan
som hjälper och avsluta sin utbildning så att man
romer, se till att slipper titta på ett TV program som
utnyttja dessa, till exempel: ”bara var tionde rom i
till och med den Sverige tar studenten, hälften går inte
svenska regerin- ens ut grundskolan”.
gen har startat
ett projekt som Jag önskar att utbildningsviljan till en
kallas för ”romsk avslutad utbildning ska verkliggöras
inkludering i sam- till samma nivå som våra fina och
hället”. Alltså vill lyckliga bröllopsfester.
regeringen uppnå
Pappa integrerar sin son i cykelvärlden något med oss
romer, då måste
vi visa medvilja.
Detta skall inte ses
som en kritik mot
romer, tvärttom
ska detta ses som
en uppmuntran
till att fortsätta
kämpa, för vi är
en smart nation.

ilija.rajkovic@magazinrom.com 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10